Salliva kirjoittaminen

Salliva kirjoittaminen on kehon ja mielen yhteyttä hyödyntävä kirjoitusmenetelmä levollisempaan itsetuntemukseen ja voimauttavaan luovuuteen.

Menetelmä muodostuu kolmesta avaimesta: Sana, Keho, Luottamus. Avaimien tarkoitus on avata yhteys kehon ja mielen (sanan) välillä. Kehossa asuu menneisyytemme, mutta myös tulevaisuutemme. On vain avattava yhteys ja kuunneltava. Keho on mielen kompassi.

Sallivassa kirjoittamisessa hyödynnetään sanoja, mielteitä, mielikuvia, assosiaatioita, kehollisuutta, metaforia, symbolisuutta… Se ei pyri muuttamaan mitään. Mahdollinen muutos tapahtuu itsestään.

Salliva kirjoittaminen lisää…

 • Läsnäoloa
 • Levollisuutta mielelle ja keholle
 • Ymmärrystä ja armollisuutta
 • Luovaa asennetta ongelman ratkaisuun
 • Luottamusta itseen ja elämään
 • Rohkeutta muuttaa sanat teoiksi

Sallivalla kirjoittamisella voi tutkia ja käsitellä…

 • Stressiä ja uupumusta
 • Ajatuksia ja tunteita
 • Tavoitteita ja unelmia
 • Rajoittavia uskomuksia
 • Voimavaroja ja luottamusta
 • Läsnäoloa ja hiljaisuutta

Salliva kirjoittaminen on saanut vaikutteita mm. runoulijuudestani ja opiskelemastani NLP-menetelmästä (Neuro-lingvistinen prosessointi). Sallivassa kirjoittamisessa ja NLP:ssa ollaan pitkälti samojen asioiden äärellä: kehon yhteys mieleen ja mielteisiin (N), kirjoitettu ja puhuttu kieli (L) sekä alitajuisen uuden tiedon aikaansaama muutos kehomielessä (P). Sovellan tarpeen ja mahdollisuusien mukaan NLP-menetelmää ryhmien ohjaamisessa.

Salliva kirjoittaminen on hahmottunut esiin sisälläni vuosien aikana – ja jatkaa hahmottumistaan! Runot ovat toimineet minulle lähes aina eräänlaisina henkisen hyvinvointini indikaattoreina, joiden kautta olen käsitellyt elämäni isoja ja pieniä kysymyksiä. Vuonna 2020 alussa tarvitsin erityisiä voimavaroja. Aloin tietoisesti tutkia tapaani kirjoittaa. Syntyi käsite Salliva kirjoittaminen.

Sallivan kirjoittamisen myötä haluan rohkaista sinua etsimään omaa henkilökohtaista tapaasi kuunnella intuitiosi ääntä ja luottamaan kehosi viisauteen. Salliva kirjoittaminen on palaamista itsensä luokse aidompana ja avarampana.

Palvelut

Salliva kirjoittaminen, runous ja NLP ovat erilaisten palveluitteni pohja, jolle ohjaus- ja valmennustyöni perustuu. Sytyn erityisesti yksilön tai ryhmän aidoista tarpeista, joita pääsen ammattitaidollani ja elämänkokemuksellani täyttämään. Läheisimpiä kohderyhmiäni ovat kaikki ne, joille henkinen jaksaminen, voimautuminen, eheytyminen ja itseluottamuksen tarve ovat läsnä arjessa juuri siinä elämäntilanteessa.

Salliva kirjoittaminen muuntautuu runopajoista retriitteihin ja kaikkeen siltä väliltä. Tähän mennessä olen ohjannut lapsia, nuoria ja aikuisia. Minulla on myös hieman kokemusta lasten erityisryhmien ohjaamisesta. Suurin yhteistyökumppanini on Tampereen kaupungin Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma.

Ota rohkeasti yhteyttä! Loihdin mielelläni Sallivan kirjoittamisen palvelemaan yhteisösi tai ryhmäsi tarpeita.

Palautetta Sallivasta kirjoittamisesta

”Sallivan kirjoittamisen ilta oli ihanan pehmeä tila alitajunnan avautua näyttämään uusia puolia itsestään/itsestä. Kiitos!”

”Työpaja oli tosi lämminhenkinen ja oivalluttava. Oli hienoa yhdistää kirjoittaminen kehollisuuteen ja kokea, miltä tuntuu kehosta lähtevä kirjoittaminen. Sakun kysymykset ja harjoitukset ohjasivat omaa kirjoittamista yllättäviin suuntiin ja auttoivat saamaan yhteyden omaan intuitioon. Tuntui tärkeältä, että kokemuksia sai myös jakaa ryhmäläisille ilman, että tarvitsi paljastaa, mitä oli kirjoittanut.”

”Sakun läsäolo ja ammattitaitoinen ohjaus tukee laskeutumista oman itsen rauhaan, ja johdatus harjoituksiin antaa riittävästi niin tukea kuin vapautta omalle sisäiselle kirjoitusmatkalle.”

”Ohjaajana olit selkeä, rauhallinen ja asiantunteva. Tuntui hyvältä olla ohjauksessasi.”

”Hyvä kokemus. Tauko hälinästä ja mahdollisuus kuunnella itseään.”

”Miniretriitti oli minulle hyvin tärkeä kokemus. Sain retriitin aikana tehdä tutkimusmatkoja itseeni ja kirjoittamiseen turvallisessa ympäristössä, jossa oli mahdollista myös jakaa kokemaansa toisten kanssa sen verran kuin halusi. Pidin harjoitusten rytmistä, vapaudesta ja inspiroivasta tilasta, jota myös hyödynsimme. Kiireettömyys ja meditaatio antoivat sisäistä tilaa ja fyysisen tilan ja kehollisen liikkeen yhdistäminen kirjoittamiseen mahdollistivat uuden oivaltamisen. Sain kirjaimellisesti käyttööni avaimia, joiden kautta pääsen uudelleen paikkoihin, joihin retriitillä kurkistin. Kamppailen sallivuuden kanssa ja retriitti oli, kuten intuition kutsu jo edeltä kertoi, hyvä paikka harjoitella tätä.”

”Kiinnostava ja lempeä sukellus kirjoittamiseen. Onnistuit hyvin luomaan turvallisen tilan ja sallivan tunnelman, jossa oli helppo hiljentyä ja heittäytyä.”