Olen Saku Lillukka (s. 1981). Olen tamperelainen runoilija ja kuvataiteilija. Runouden ja taiteen lisäksi ohjaan kehittämääni Sallivaa kirjoittamista. Koulutukseltani olen Kuvataiteilija (amk) ja NLP Master Practitioner.

Miksi kirjoitan? Kirjoitan, koska kirjoittamalla saan itseni takaisin kartalle. Kirjoitan, koska kirjoittamalla voin matkustaa itsessäni, tehdä retkiä menneisyyteeni ja kurkistaa tulevaisuuteeni. Kirjoitan, koska se saa minut eheäksi. Voin jatkaa rohkeasti matkaa epävarmuuksista ja peloista huolimatta.

Elämäni käännekohdassa kirjoittamiseni muuttui radikaalisti. Runojen kirjoittaminen alkoi laajentua ja syventyä uudenlaiseksi kirjoittamiseksi. Kriisin keskellä pelkkään kaunokirjalliseen lopputulokseen tähtäävä kirjoittaminen ei tuntunut enää merkitykselliseltä. Oli paljon tärkempää tulla tietoiseksi siitä, mitä minulle ja minussa tapahtuu. Opin hyväksymään muutoksen osaksi elämääni. Käänsin sen voimavarakseni. Aloin kirjoittaa jostain syvemmältä käsin itsestäni ja sisäinen tieto alkoi kirkastua minussa. Tästä prosessista kehittyi Salliva kirjoittaminen, vuorovaikutusmenetelmä tietoisen ja tiedostamattoman mielen välillä.

Valmistuin kuvataiteilijaksi 2012 Kankaanpään taidekoulusta. Kesti kymmenen vuotta ennen kuin sallin itseni alkaa olla taiteilija. Tarvittiin häpeän ja syyllisyyden päihittäminen runouden, kirjoittamisen ja rohkeuden keinoin. Elämä on matka eheäksi kasvamiseen. Toivon omalla esimerkilläni ja työlläni kannustavan sinua astumaan rohkeasti esiin itsesi kokoisena ihmisenä.

Kuva: Essi Varis